Arbeidsrecht

Klanten van het kantoor zijn: werkgevers, statutair directeuren, HR-medewerkers  en werknemers. Zij worden bijgestaan op het gebied van arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Daaronder valt onder meer, maar niet uitsluitend:

  • Arbeidsovereenkomsten, cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen
  • Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan
  • Ontslag (kantonrechter, UWV en met wederzijds goedvinden)
  • Disfunctioneren (en dossieropbouw)
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Loonvordering
  • Concurrentie/-relatiebeding
  • Werkgeversaansprakelijkheid

Door vroegtijdig advies te vragen, kunnen veel conflicten worden voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede dossieropbouw bij een disfunctionerende of re-integrerende werknemer of een goede voorbereiding van een reorganisatie.  Ook een zorgvuldige en correcte ontslagaanvraag bij het UWV bespaart u tijd en kosten.

Als werknemer heeft u belang bij een eerlijk advies over uw kansen en dat uw recht op een uitkering behouden blijft of dat een voorgenomen ontslag zelfs voorkomen kan worden. Omdat een dreigend ontslag vaak met veel emotie gepaard gaat, doet u er verstandig aan advies in te winnen en de zaak uit handen te geven aan een professional.

Voor zowel werkgevers en werknemers geldt dat niet elk geschil tot een gerechtelijke procedure hoeft te leiden. Vaak is in onderling overleg veel mogelijk. In één of twee gesprekken kan dan al een oplossing worden gevonden.

Vrijblijvend meer informatie? Bel  074 30 200 12 en vraag naar Barbera Netters of stuur een e-mail naar info@afbadvocatuur.nl