Samen Scheiden

Hoe moeilijk een scheiding ook is, vaak blijken partners zelf goed in staat te zijn afspraken te maken over de verdeling van de zorgtaken voor de kinderen en de huwelijksgemeenschap. In die gevallen is het helemaal niet nodig om veel geld aan de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank uit te geven. Daarom bieden wij ‘Samen Scheiden’ aan. U ontvangt een model convenant en, indien van toepassing, model ouderschapsplan. U vult deze met elkaar in. De advocaat controleert de gemaakte afspraken op juridische haalbaarheid en onwenselijke (fiscale) risico’s. Dit is hèt verschil met de andere aanbieders van online scheiden: een goede juridische controle van uw afspraken.

Na goedkeuring van de afspraken komt u beiden op kantoor om het convenant en ouderschapsplan te ondertekenen. De stukken en het verzoekschrift worden dan binnen een week bij de rechtbank ingediend, waarna over het algemeen binnen enkele weken de echtscheiding wordt uitgesproken. Daarna regelt de advocaat de inschrijving van de echtscheiding in de registers van de gemeente. U hoeft zelf niet naar de rechtbank. De gehele procedure kan binnen 4-6 weken afgerond zijn.

Samen scheiden is geschikt voor echtparen die in Nederland wonen en/of in Nederland getrouwd zijn.

De kosten van Samen Scheiden bedragen € 949,- inclusief BTW. Dat is slechts € 474,50 per persoon.
In deze kosten zit ook het griffierecht van € 288,- (per 1 januari 2016) inbegrepen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbera Netters via mail (info@afbadvocatuur.nl) of telefoon 074-30 200 12.